Omslag

Tidskriften Mana 2016: 4

av Paula Mulinari, Sarah Katarina Hirani, Sara Nilsson Mohammadi m.fl.

73 kr

Samhällets fina formuleringar om alla barns lika värde och rättigheter stämmer för vissa barn mer än för andra. I detta nummer av Mana får du läsa om några sätt som rasism drabbar barn.

Omslag

Tidskriften Mana 2016: 2-3

av Maja Sager, Pouran Djampour, Paula Mulinari m.fl.

22 kr

Vem har tid och vem tar andras tid? I det här numret av Mana, med tema Tid, utforskar vi hur kontrollen och makten över andra människors tid organiseras i en rasistisk och nationalistisk kapitalism.

Omslag

Tidskriften Mana 2016: 1

av Rukiya Ismail, Håkan Thörn, Francisco Contreras m.fl.

22 kr

MANA tar sig an konsumtion. Du får läsa om rasismen du möter som konsument, om produktion, rasism i reklam, om konsumtion som antirasistiskt medel och om konsumtionen av rasistisk våld.

Omslag

Tidskriften Mana 2015: 4

av Pei-Chia Lan, Sophie Karlsson, Lerato Kobe m.fl.

22 kr

Precis som rasismen tar sig uttryck på olika sätt runt om i världen gör motståndet mot förtrycket det också. Vi här hemma har mycket att lära. Mana tar dig med dig till bla Taiwan och Libanon.

Omslag

Tidskriften Mana 2015: 2-3

av Maja Sager, Lucas De Vivo, Ulf Martinsson m.fl.

22 kr

I det här numret av Mana, med temat Mark, samlar vi texter som utforskar skärningspunkter mellan rasism, markägande och exploatering av naturresurser som gömmer sig under jordskorpan.

Omslag

Tidskriften Mana 2015: 1

av Reetta Wallen, Guiseppe Sirignano, Freddi Ramel m.fl.

22 kr

Vad har heteronormativitet med rasism att göra? I detta nummer synliggörs hur förtrycken länkas samman, och varför antirasism och queer kamp måste göras i samma andetag, med samma händer.

Omslag

Tidskriften Mana 2014: 4

av Baharan Kazemi, Bita Yari, Emma Eleonorasdotter m.fl.

22 kr

Det här temat handlar om vad som döljer sig bakom villkorandet av ord, språk och yttrandefrihet. Det handlar om makten över ordet, och om hur vi kan använda ordet, och gå bortom det, i vårt motstånd.

Omslag

Tidskriften Mana 2014: 2-3

av Rasmus Jeppsson, Arizo Arif, Cecilia Höglund m.fl.

22 kr

Vad är det att vara svart i Sverige idag? I detta nummer styr svarta röster samtalet, och svarta erfarenheter, behov och drömmar står i centrum.

Omslag

Tidskriften Mana 2014: 1

av Felicia Mulinari, Catherine Holt, Hillary Lehr m.fl.

22 kr

Mana lyfter i detta nummer fram din morsa. Alla de kvinnor som jobbar med att ta hand om ungar; att torka bajs och tårar, betalt och obetalt; och om varför det pågår ett krig om våra livmödrar.

Omslag

Tidskriften Mana 2013: 4

av VALERIE KYEYUNE BACKSTRÖM, EMMA ELEONORASDOTTER, SANDRA COSTA m.fl.

22 kr

I tema Perspektiv vrider och vänder vi på hur olika berättelser om världen berättats och hur de skulle kunna berättas. I medierna, i historieskrivningen, på kartor och i berättelser om migration.

Sida: 1, 2  Nästa