Omslag

10°C

av Carl Johan Erikson, Karin Willén, Jesper Olsson m.fl.

254 kr

All fisk som används i den här vackert utformade receptsamlingen är fiskad i de uppvärmda vattnen utanför Forsmarks kärnkraftverk. Hur påverkar det vår uppfattning om de maträtter och recept som presenteras? Med 10°C har Erikson och Willén skapat en hybrid mellan en kokbok och experimentell samtida konst som ställer frågor om relationen mellan människa och miljö.

Omslag

A lot - Joachim Carlsson

av Daniel Werkmäster, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Anders Olofsson m.fl.

223 kr

Den 19 mars 2016 öppnade Uppsala konstmuseum en omfattande utställning under namnet 'A lot' som presenterar Joachim Carlssons konstnärskap med verk från 2010–2016. Denna utställningskatalog på 112 sidor publicerades i samband med utställningen.

Omslag

Tågteve

av My Lindh, Marianna Garin, Khashayar Naderehvandi m.fl.

191 kr

I konstbokverket ”Tågteve” bygger konstnären My Lindh vidare på en storskalig installation, genomförd 2012, som bestod av ett trettiotal stora textskyltar utplacerade längsmed tåglinjen Stockholm – Uppsala.

Omslag

Remediation

av Annika Thörn Legzdins

191 kr

Remediation är ett konstnärligt verk i bokform som ger utrymme för reflektion över exploateringens konsekvenser för människa och miljö – men som också visar på hur naturens egna lösningar kan användas för att bekämpa miljöförstöring.